#webovydizajn #tlacovydizajn

Historická škola

O PROJEKTE

Pre Historickú školu v Španej Doline som vytvoril webovú stránku, následne tlačové materiály pre propagáciu.

Tlačové materiali pre spoločnosť