logo white

#webovydizajn #tlacovydizajn #logodizajn

SoWiRes

O PROJEKTE

Pre klienta SoWiRes, zaoberajúcim sa personálnym a firemným poradenstvom, som vytvoril logo spolu s color palet pre následnú tvorbu webovej stránky. Neskoršie tiež banner pre facebook a korporátne vizitky.

Logo spoločnosti

Banner pre facebook stránku

Vizitky spoločnosťi